Porady Behawioralne

You are currently viewing Porady Behawioralne

Porady behawioralne oraz terapia zachowań, odbywają się w umówionym terminie, w naszej hali szkoleniowej lub po wcześniejszym uzgodnieniu w domu klienta lub w innym dogodnym miejscu.

Cena jednej godziny zajęć w domu klienta lub w dowolnym miejscu na terenie Krakowa to 100 zł.

Mając psa w domu, mieszkając z nim i wychowując go, możemy natrafić na pewne problemy z jego zachowaniem, które będą trudne do wyeliminowania. Problemy z zachowaniem, takie jak lękliwości, agresja, nieprawidłowe reakcje psa na otoczenie, można odwrażliwić i nauczyć psa jak sobie z nimi radzić. Pies zestresowany może stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla otoczenia, dlatego tak ważne jest prawidłowe określenie przyczyn nieprawidłowego zachowania psa, i szybkie udzielenie psu pomocy.

Jakie zachowania mogą wymagać pracy?

  • strach przed psami lub ludźmi
  • złe zachowania podczas spacerów
  • niekontrolowanie emocji
  • niewystarczająca socjalizacja
  • brak akceptacji różnych członków rodziny lub dzieci
  • nierespektowanie reguł ustalonych przez opiekunów
  • i wiele innych

Każde zachowanie, które nie odpowiada właścicielowi, może być wyeliminowane, ale pamiętajmy, że wiele zachowań, które dla nas są „niepożądane”, dla psa, są całkowicie naturalne… Terapia zachowań, ma na celu znaleźć kompromis pomiędzy tym co chce robić pies, a tym, co może zaakceptować człowiek.

Przy poradach behawioralnych, miejsce spotkania jest dostosowane do potrzeb danego zwierzęcia i temat spotkania jest określony przez dane zachowanie. Opiekunowie zwierzęcia muszą się przygotować na odpowiedzenie na pytania z zakresu: obyczajów domu / psa, karmienia psa, schematów spacerów i aktywności zwierzęcia, oraz wszelkie inne tematy, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemu z zachowaniem.
Problemy z zachowaniem mogą wymagać kilku lub kilkunastu spotkań i konsekwentnej pracy właściciela.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia ewentualnych problemów z zachowaniem psa i uzgodnieniem metody pracy.